Aase Kristensen
Psykoterapeut

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet på Instituttet for Gestaltanalyse jeg har gennemført

  • Basiskursus i krop/gestaltterapi – maj 2002
  • Diplomuddannelsen som Individuel – Terapeut i krop/gestalt terapi 2 årig uddannelse – maj 2004
  • Diplomuddannelse som gruppeterapeut 2,5 årig uddannelse –maj 2007
  • Kognitiv terapi 2008
  • 1½ årig Jeg struktur med start januar 2009

Min personlige baggrund

Jeg er Thybo født i 1957, har boet i Vildsund i 20 år og har praksis i mit hjem.

Jeg har de sidste ti år arbejdet med mennesker, jeg arbejder i det socialpædagogiske skibsprojekt Andromeda, hvor jeg har arbejdet med unge i alderen 16-18 år med sociale problemer, der strækker sig fra samværs problemer, adfærdsproblemer, ADHD (damp), omsorgssvigt og småkriminalitet samt psykiske problemer. Jeg arbejder nu i projektet som støtte for unge der er ude og bo selv.

Terapien foregår i fuld fortrolighed.

Jeg er med i psykoterapeutisk netværk.

Får efter behov supervision for at sikre min faglighed dette sker hos professionelle psykoterapeuter.